ANUNȚ DOSARE COMITET DIRECTOR

Având în vedere Ordinul M.S. 284/2007 – Metodologia cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru funcţiile specifice comitetului director din spitalele publice şi anunţul publicat în ziarul ,,Viaţa Medicală” nr. 8/21.02.2014 comisiile de concurs comunică următoarele rezultate ca urmare a verificării dosarelor depuse pentru ocuparea următoarelor funcţii:

 

  • director medical – Prada Gabriel Ioan – dosar nr. 2345/05.03.2014 - "Admis"

  • director financiar contabil – Stan Gabriela – dosar nr. 2384/06.03.2014 - "Admis"