REZULTATE CONCURS DIN DATA DE 13 MARTIE 2014

 Având în vedere Ordinul M.S. 284/2007 – Metodologia cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru funcţiile specifice comitetului director din spitalele publice, comisiile de concurs comunica rezultatele obţinute de candidaţi in urma desfăşurării examenelor pentru ocuparea următoarelor funcţii:

 

Director medical

  • NUME PRENUME CANDIDAT: PRADA GABRIEL IOAN
  • NOTĂ PROBA SCRISA: 10 (ZECE)
  • NOTĂ LUCRARE DE SPECIALITATE: 10 (ZECE) 
  • NOTĂ INTERVIU DE SELECTIE: 10 (ZECE)
  • NOTĂ FINALA: 10 (ZECE)

Director financiar contabil

  • NUME PRENUME CANDIDAT: STAN GABRIELA
  • NOTA PROBA SCRISA: 10 (ZECE)
  • NOTA LUCRARE DE SPECIALITATE: 10 (ZECE)
  • NOTA INTERVIU DE SELECTIE: 10 (ZECE)
  • NOTA FINALA: 10 (ZECE)

 

Preşedinte comisie concurs – director financiar contabil Dr. Păltineanu Bogdan Manager I.N.G.G.,,Ana Aslan’’

Preşedinte comisie concurs – director medical Prof. Dr. Lascar IoanReprezentant UMF,,Carol Davila