Comunicat de presă lansare proiect

Comunicat de presă

Institutul National de Geriatrie si Gerontologie “Ana Aslan” anunță demararea proiectului „Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19”, implementat prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare.

În data de 23.11.2020 a fost semnat Contractul de Finanțare pentru proiectul „Gestionarea eficientă și consolidarea capacității de răspuns a Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan în criza sanitară COVID-19”, Cod SMIS 2014+ 14053 – termen de implementare 23.11.2020-30.04.2021, proiect depus în cadrul apelului de proiecte POIM/819/9/1 OS 9.1/ Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, Axa Prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19.

Obiectivul general al proiectului este protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prin investiții în infrastructura sanitară care contribuie la dezvoltarea de la nivel național, regional și local a sistemului. Astfel sunt reduse inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și este consolidată capacitatea de reacție a INGG „Ana Aslan” la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului
SARS-CoV2, ce are ca grup-țintă nediscriminatoriu populația României.

Proiectul prevede:

  • Realizarea unor circuite epidemiologice separate pentru pacienți (suspecți/ confirmați cu COVID-19) și pentru personalul medical care îi deservește în perioada pandemiei COVID-19, dar și în perioada următoare acesteia. Această reorganizare a fluxurilor de lucru se va realiza prin dotarea cu infrastructură medicală suplimentară (sistem modular de containere) și cu echipamente de diagnosticare, monitorizare și tratament al infecției cu SARS COV-2.
  • Asigurarea condițiilor de tratament pentru recuperarea funcțiilor cardio-respiratorii și neuronale ale pacientului geriatric infectat cu SARS COV-2 în perioada pandemiei, prin crearea unor condiții specifice de monitorizare a evoluției funcției pulmonare și a funcției cardiace în cadrul bazei de recuperare specifice post-COVID 19.
  • Reducerea riscului de transmitere a SARS-COV-2 prin dotarea secțiilor deja existente cu echipamente și dispozitive de decontaminare aeromicrobiană, decontaminare a suprafețelor și a tegumentelor.
  • Dezvoltarea unui sistem de telemedicină prin implementarea unui sistem de monitorizare la distanță și trasabilitate a pacienților suspecți/confirmați cu COVID-19 în vederea minimizării infectării personalului medical.
  • Îmbunătățirea capacității de testare a laboratorului de analize medicale și adaptarea acestuia la standardele internaționale de diagnostic rapid și de monitorizare a infecției SARS-Cov-2 prin achiziționarea de teste și de kituri de diagnostic SARS-COV-2, precum și de dispozitive medicale specifice și echipamente de protecție pentru personalul laboratorului, în vederea derulării în condiții de maximă siguranță a procesului de testare pentru SARS-COV-2 a pacienților.

Valoarea proiectului este de 44.297.953,31 de lei, iar perioada de implementare a acestuia este 23.11.2020 - 30.04.2021

***

INGG „Ana Aslan” este primul institut de geriatrie și gerontologie din lume, fondat în 1952. Bazat pe metoda de tratament Ana Aslan (marcă înregistrată a Institutului), INGG oferă servicii medicale moderne integrate într-un sistem holistic de abordare și tratament pentru persoanele de peste 60 de ani. Scopul Institutului este menținerea sănătății și a independenței persoanelor în vârstă și asigurarea unei îmbătrâniri active. INGG are două sedii (unul în București și altul în Otopeni), care asigură servicii de spitalizare continuă pentru mai mult de 13.000 de pacienți anual și un ambulatoriu de specialitate (în București, pe strada Spătarului nr.15), care deservește peste 10.000 de pacienți anual.