Dr. Drăghici Rozeta – Cercetator Stiintific II, Psiholog Principal – Doctor în Psihologie – vizualizeaza CV

Dr. Roditis Doina Elena – Medic Specialist Sanatate Publica – vizualizeaza CV

Drd. Stan Polixenia –  Cercetător Științific – Psiholog Principal

Bălan Dorina-Claudia – Cercetător Științific – Psiholog Principal

Găiculescu Ioana – Cercetător Științific – Psiholog Specialist

Rusu Alexandra – Cercetător Științific – Psiholog Specialist


Domenii de cercetare:

 • Analiza problemelor medico-sociale ale populației vârstnice, în vederea elaborării unor programe  corespunzătoare de asistenţă;

 • Studierea interrelaţiei dintre condiţiile bio-psiho-sociale şi îmbătrânirea activă;

 • Studiul deficienţelor senzoriale şi al functionalităţii globale a vârstnicilor afectaţi; modalitaţi de susţinere medico-psiho-socială a acestora:

  • cunoașterea gradului în care afectarea senzorialităţii poate modifica funcţionalitatea globală a vârstnicilor;

  • cunoaşterea nevoilor de intervenţie, medicală şi socială, curativă şi profilactică (vizate, în special, profilaxia secundară şi terţiară).

 • Evaluarea stării de sănătate, a stării nutriţionale şi a preferinţelor alimentare ale vârstnicilor;

 • Studiul stilului de viață legat de profilul comportamental şi statutul socio-economic în bolile cardiovasculare la vârstnici;

 • Evaluarea problemelor de mobilitate legate de patologia cronică; conştientizarea riscurilor asociate deficienţelor de mobilitate şi afectării independenţei vieţii vârstnicilor;

 • Studierea sănătăţii şi funcţionalităţii îngrijitorilor neoficiali, care au în supraveghere persoane vârstnice.

 • GerontoPsihologie şi Psihologie clinică:
  – Studiul memoriei şi stimularea neurocognitivă;
  – Corelarea metodelor de evaluare psihologică a disfuncţiei cognitive şi depresiei la vârstnic;
  – Studiul privind îmbătrânirea de succes;
  – Perspectiva psiholingvistică în geriatrie;
  – Terapia ocupaţională prin programe de intervenţie, responsabilizare şi interacţiune socială pentru persoanele vârstnice;
  – Longevitatea activă și Reziliența psihologică.