CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE AL INSTITUTULUI NAŢIONAL DE GERIATRIE Şi GERONTOLOGIE ,,ANA ASLAN”

Potrivit  Capitolului III  Art. 186(1)  din Lege 95/2006 – Conducerea spitalelor –

,,În cadrul spitalului public funcţionează un consiliu de administraţie format din 5-8 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare şi funcţionare a spitalului”

Presedinte Membri Declaratie de Avere 2015 Declaratie de Interese 2015 Declaratie de Avere 2016 Declaratie de Interese 2016
Dl. Mihai Bogdan
Dr. Melinte Petru
D-l Andreianu Paul – membru
D-l Bumbar Marian – membru supleant