Managerul Institutului National de Gerontologie si Geriatrie ,,Ana Aslan” Dr. Stefan Anca Elena, in baza Ordinul Ministrului Sanatatii  nr. 1356/22.11.2017 de numire in functie de Manager al Institutului National de Gerontologie si Geriatrie ,,Ana Aslan’’;

Avand in vedere:

- Legea 95/2006 cu modificările si completările ulterioare;

-Contractul de management nr. 148/22.11.2017, incheiat intre ministrul Ministerului Sanatatii si managerul Institutului ;

-Ordinul nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice ;

-adresa inregistrata sub nr. 4551/18.05.2018, prin care Institutul solicita reprezentantii ai asociatiilor de pacienti, potrivit Ordinului nr.  1502/2016 ;

-adresa 3362/2018 prin care managerul Institutului, potrivit art. 4(10) din Ord. 1502/2016 nominalizeaza Secretarul consiliului etic;

-art. 2- Constituirea Consiliului etic în cadrul unităţilor sanitare publice cu statut de spital clinic, universitar şi institut:
(1) În cadrul unităţilor sanitare publice cu paturi cu statut de spital clinic, universitar şi institut, Consiliul etic este format din 7 membri, cu următoarea reprezentare:

  1. a) un reprezentant ales al corpului medical al spitalului, din personalul cu integrare clinică;
  2. b) 3 reprezentanţi aleşi ai corpului medical al spitalului, altul decât personalul cu integrare clinică;
  3. c) 2 reprezentanţi aleşi ai asistenţilor medicali din spital;
  4. d) un reprezentant ales al asociaţiilor de pacienţi.

(2) Consilierul juridic va asigura suportul legislativ pentru activitatea Consiliului etic al spitalului.

(3) Secretarul Consiliului etic este un angajat cu studii superioare, desemnat prin decizia managerului să sprijine activitatea Consiliului etic. Secretarul şi consilierul juridic au obligaţia participării la toate şedinţele Consiliului etic, fără a avea drept de vot.

(4) Membrii Consiliului etic, precum secretarul şi consilierul juridic beneficiază, cu prioritate, de instruire în domeniul eticii şi integrităţii din partea Ministerului Sănătăţii.

DECID:

Art. 1Începănd cu data de 23.03.2018 în baza Ordinului nr. 1502/2016  – se stabilesc la nivel de Institut componenţa nominală a Consiliului etic, respectiv membrii permanenţi şi cei supleanţi, componenţă finalizată pe baza rezultatelor votului şi a desemnărilor initiale.

Art. 2Consiliul etic este format din următorii:

MEMBRI PERMANENŢI CONSILIU DE ETICĂ:

Nr. crt. Candidat Secţia Gradul profesional Numar voturi exprimate Calitate în consiliul de etică
1 Dr. Sincu Ioana Sectia I Otopeni medic primar 8 presedinte
2 Dr. Lungu Denis Sectia IV Otopeni medic primar 6 membru
3 Dr. Bogdaneanu Violeta Sectia I sediu medic primar 5 membru
4 Dr. Tapelea Eliza Sectia II Otopeni medic specialist 5 membru
5 Marin Cristina Sectia I sediu asistent med. Pr 33 membru
6 Paraschiv Andreea Lab. RMFB Otopeni asistent med. Pr 14 membru
7 Dl. Vasile Barbu - - - Reprezentant ales al asociatiei de pacienti
8 Malusanu Robert Comp. juridic Consilier juridic Art.(2)- Ord. nr. 1502/2016 Asigura suportul legislative Consiliul etic
9 Popescu Gina Serv. RUNOS Economist Desemnare Manager - Ord. nr. 1502/2016 membru – SECRETAR

MEMBRI SUPLEANŢI CONSILIU ETIC

Nr. crt. Candidat Secţia Gradul profesional Numar voturi exprimate Calitate în consiliul de etică
1 Dr. Mihalcea Crina Sectia III Otopeni medic primar 4 membru supleant MEDIC
2 Dr. Sterea Alexandru Sectia III sediu medic primar 4 membru supleant MEDIC
3 Dr. Tronaru Nania Luminita Sectia II sediu medic primar 4 membru supleant MEDIC
4 Dr. Banu Ruxandra Maria Lab. analize medicale medic specialist 2 membru supleant MEDIC
5 Mercore Lorena Andreea Sectia II Otopeni asistent med. Pr 12 membru supleant – ASISTENTI MEDICALI
6 Besleaga Mihaela Sectia I Otopeni asistent med. Pr 11 membru supleant – ASISTENTI MEDICALI
7 D-na Popa Luminita - - - membru supleant – Reprezentant ales al asociatiei de pacienti
8 Stavar Ionut Comp. juridic Consilier juridic Art.(2)- Ord. nr. 1502/2016 Asigura suportul legislative Consiliul etic
9 Andronescu Rodica Serviciul RUNOS economist Desemnare Manager membru supleant – SECRETAR

Art.3- Atribuţiile fisei de post se vor completa cu atribuţiile stabilite prin Ordin 1502/2016 .

Art.4- Prezenta decizie se va semna de luare la cunoştinţă dupa completarea declaraţiilor individuale prezentate în anexa 3 la Ordin 1502/2016  .                                                  

Art.5- Prezenta decizie va fi comunicat salariatilor stabiliţi prin art.1  in termen de 5 zile de la emitere.

Art.6- Decizia poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data comunicarii la Tribunalul Municipiului Bucuresti..

Art.7- Serviciul R.U.N.O.S. si persoanele nominalizate la art.1, vor  aduce la indeplinire dispozitiile prezentei


Codul de Etică


ACTIVITATEA CONSILIU DE ETICĂ


Rapoarte 2020


Rapoarte 2019


Rapoarte 2018


PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND APROBAREA COMPONENŢEI ŞI A ATRIBUŢIILOR CONSILIULUI DE ETICĂ CE FUNCŢIONEAZĂ ÎN CADRUL SPITALELOR

Legislatie

ORDINUL Nr. 1502/2016 - Ordinul privind aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului Etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice
LEGEA Nr. 46 din 21 ianuarie 2003 - Legea drepturilor pacientului
LEGEA Nr. 95 din 14 aprilie 2006 - Legea privind reforma în domeniul sănătăţii