Potrivit:

art 185(1)Legea 95/2006-privind reforma in domeniul sanatatii cu modificariile si completarile ulterioare,

art 185 (3) Consiliul medical este alcătuit din şefii de secţii, de laboratoare, farmacistul-şef şi asistentul şef.

art 185(4) Principalele atribuţii ale consiliului medical sunt următoarele:

a) îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor;

b) monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în spital în scopul creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate;

c) înaintează comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului;

d) propune comitetului director măsuri pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei şi conform ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală;

e) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

  • Ordinul 863/2004 - pentru aprobarea atribuţiilor şi competenţelor consiliului medical al spitalelor
  • Regulamentul de functionare la nivel de Institut.
CALITATE NUME SI PRENUME FUNCTIE
Presedinte Dr. Bucur Antoaneta Director medical
Secretar Ec.Popescu Gina/Ec. Andronescu Rodica Serviciul RUNOS
     
Membrii As.pr. (S) Carjan Camelia Director ingrijiri
  Dr. State Doina Sef Sectie I Sediul Institutului
  Dr. Bucur Antoaneta Sef Sectie II Sediul Institutului cu delegatie
  Dr. Ivan Magda Sef Sectie III Sediul Institutului cu delegatie
  Dr. Cirica Gabriela Sef Sectie IV Sediul Institutului cu delegatie
  Dr. Digulescu Adriana Sef Laborator Radiologie si Imagistica Medicala
  Dr. Farm Prada Speranta Farmacist Sef
  Dr. Carazanu Crina Sef Laborator analize medicalecu delegatie
  Dr. Ditoiu Doina Sef Laborator R.M.F.B.cu delegatie
  Dr. Gaiculescu Mircea Sef Sectie I Sediul Otopenicu delegatie
  Dr. Domocos Anca Maria Sef Sectie II Sediul Otopeni
  Dr. Dercaci Mariana Sef Sectie III Sediul Otopenicu delegatie
  Dr. Ionica Radu Viorel Sef Sectie IV Sediul Otopenicu delegatie
  Dr. Ghiorghe Simona Sef Laborator R.M.F.B. Sediul Otopenicu delegatie
  Dr. Vasiliu Cristian Ioan Sef Ambulatoriu de Specialitatecu delegatie