Potrivit Lege 319/2003 - privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare:

Prevederile prezentei ordonanţe şi ale celor care reglementează activitatea de cercetare-dezvoltare asigură autonomia demersurilor ştiinţifice ale personalului din domeniu, participarea acestuia la promovarea şi evaluarea activităţilor care le revin, precum şi dreptul la formare profesională continuă

Principiile fundamentale ale activităţii personalului de cercetare-dezvoltare sunt:

asimilarea, utilizarea şi generarea de noi cunoştinţe, precum şi folosirea celor mai bune practici în domeniul specific de activitate;

respectarea misiunii cercetării şi a eticii profesionale.

La nivel de Institut se constituie Consiliu ştiinţific cu următoarea componenţă:

Presedinte Membri
Dr. Ifrim Silvi Prof. Dr. Prada Gabriel Ioan
  Dr. Revnic Floarea – CSI
  Dr. Lupeanu Elena – CSII
  Dr. Raducanu Ileana Dr. Gradinaru Daniela – CSII medic primar geriatrie si gerontologie
  Dr. Gradinaru Daniela – CSII (Invitat permanent)