Fundația "Ana Aslan" este o societate de tip nelucrativ înființată de către un Comitet de inițiativă care în 23 februarie 1990, la aproape 2 ani de la încetarea din viață a Acad. Dr. Ana Aslan, a decis constituirea Fundației.

 

Comitetul s-a constituit din Dr. Alexandru Vrabiescu director al I.N.G.G. "Ana Aslan", fost consilier științific al Acad. Prof.Dr. Ana Aslan, Dr. Florin Sacerdoteanu consilier științific al I.N.G.G., Acad. Dr. Constantin Balaceanu Stolnici, Dr. Theodora Barbulescu-Poli,Dr. Georgeta Popescu, Dr. Ioan Copil, Dr. Constantin Bogdan și Ec. Marinica Balaci, colaboratori ai Acad. Prof. Dr. Ana Aslan.

Vizitează-ne pe Facebook!

Ana Aslan - Un nume care a fascinat mii de oameni în întreaga lume

 

Statut Fundația "Ana Aslan"

Art.1

 • Fundatia "Ana Aslan"este o societate de tip nelucrativ,ce isi propune drept scop promovarea culturii, stiintei si asistentei publice in favoarea populatiei presenescente si varstnice.

 • Ea va sustine, dezvolta si sprijini metoda de profilaxie si tratament"Ana Aslan", activitatea de de cercetare,asistenta medicala si sociala, invatamant, metodologie, informare si documentare,aparitii editoriale, pr 1 presedinte si 3 vicepresedinti. Alegerea membrilor Consiliului de conducere si administratie se face de catre membrii opaganda si educatie sanitara, cu specificde gerontologie si geriatrie.

 • Fundatia isi propune, de asemenea,realizarea unor opere de asistentapublica si de binefacere, acordarea de burse si premii pentru realizari deosebite in domeniu.

 • Un obiectivspecial pe care si-l propune Fundatia va consta in construirea si dotarea unui asezamant de stiinta si asistentamedicala modern si perfectionat, inzestrat cu 500 de paturi,laboratoare si policlinica, ce vor face parte integranta din Fundatia "Ana Aslan", cu posibilitati de extindere.

Art.2

 • Fundatia va avea sediul in Bucuresti,str. Manastirea Caldarusani nr.9, sector 1, avand personalitate juridica.

Art.3

 • Membrii ai Fundatiei "Ana Aslan" pot fi persoane particulare,institutii,asociatii sau oricine adera la principiile si obiectivele Fundatiei. Consiliul de conducere si administratie va putea acorda titlul de membru de onoare acelor membri ai Fundatiei care prin activitatea stiintifica si social-umanitara sau prin sprijin material de mare valoare vor aduce contributii de seama la dezvoltarea Fundatiei.

Art.4

 • Fundatia va fi condusa de un Consiliu de conducere si administratie, format din: 1 preseninte, 3 vicepresedinti, 1 secretar general si 6 secretari pe probleme de specialitate.

 • Din conducerea Fundatiei vor mai putea face parte,cu titlu onorific: 1 presedinte si 3 vicepresedinti. Alegerea membrilor Consiliului de conducere si administratie se face de catre membrii Fundatiei, cu majoritate de doua treimi.

Art.5

 • Mijloacele materiale si financiare ale Fundatiei vor proveni din patrimoniul defunctei Ana Aslan, din cotizatiile membrilor, donatii si subventii din tara si strainatate, precum si din orice alte mijloace legale de transmitere a bunurilor in patrimoniul Fundatiei.

Art.6

 • Principalul beneficiar al Fundatiei"Ana Aslan" este Institutul National de G erontrologie si Geriatrie al carui director general, timp de 36 de ani, a fost Academician Ana Aslan.

Art.7

 • Consiliul de conducere si administratie isi desfasoara activitatea in sedinte ordinare trimestriale si ori de cate ori este nevoie, luand decizii cu majoritate cali8ficata de doua treimi din numarul membrilor.

Art.8

 • Consiliul isi va numi un comitet executiv format din 3 membri, din care fac parte: presedintele, un vicepresedinte si secretarul general, comitet care se va intruni in sedinte operative sau ori de cate ori este nevoie, luand decizii cu majoritate simpla de voturi.

Art.9

 • Consiliul de conducere si administratie reprezinta Fundatia, in calitate de persoana juridica, in fata organelor administrative si de jurisdictie, ca si in orice alte relatii ce privesc interesele Fundatiei"Ana Aslan".

Art.10

 • Fundatia isi va desfasura activitatea in baza unui regulament de organizare si functionare, intocmit de catre Consiliul de conducere si administratie si aprobat de membrii fondatori ai Fundatiei. Orice completari sau modificari ale Statutului vor putea fi facute numai cu aprobarea a minimum 2/3 din membrii Fundatiei.


 • Cerfificat de inregistrare fiscala
 • FUNDATIA ANA ASLAN
 • Bucuresti, sector 1
 • Strada Caldarusani nr.9
 • cod postal 78178
 • Autorizatie: 671/09.03.1990
 • Nr. inreg: 1/392
 • Codul de Inregistrare fiscala: 3739564
 • Data emiterii: 09.04.1993
 • Cont IBAN: RO76RNCB0086004667530001 / BCR „Grivita”
 • Persoana de contact
 • Prada Speranta, Presedinte
 • Mobil: +40 722 792 453