Conditii de acces pentru vizitatori / apartinatori

 Vizitatorii si apartinatorii pacientilor au acces  in spital conform programului de vizita:

 • Luni - vineri 15.00-20.00/ Sambata, duminica 10.00 - 20.00

 • Sarbatori legale 10.00 - 20.00

 

...cu respectarea urmatoarelor conditii:

 • Accesul se face în baza documentului de identitate;

 • Numarul de vizitatori pentru un pacient internat intr-un salon cu mai mult de 3 paturi nu poate fi mai mare de 3 persoane si pot fi vizitati maximum 2 pacienti in acelasi timp;

 • In cazul pacientilor in stare critica sau terminala, familia are dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de ora, sau poate solicita prezenta permanenta langa pacient a unui singur membru de familie, cu acordul medicului curantAccesul se permite numai persoanelor cu tinuta decenta;

 • Accesul se permite numai prin intrarea si in locurile si spatiile special afectate vizitatorilor;

 • Este interzis accesul persoanelor straine in spital in zonele cu risc: radiologie, laboratoare, depozite de deseuri medicale periculoase;

 • In cazul aparitiei oricaror nereguli, personalul medico-sanitar sesizeaza de urgenta serviciul de paza;

 • Daca apare o perioada de carantina in aceasta perioada se limiteaza sau se interzice, dupa caz, accesul vizitatorilor in spital.

 

 

Reguli de igiena primara pentru vizitatori / apartinatori

 

 • Numărul maxim de vizitatori admişi la un pacient este de trei persoane;

 • Se interzice vizitarea pacienţilor de către persoanele care prezintă simptome ale unei boli infecto-contagioase (în special viroză respiratorie, boală diareică acută, boală eruptivă, etc.);

 • La intrarea în secţie vizitatorii vor avea echipament de protecţie asigurat de spital: halat sau pelerină;

 • Se vor folosi circuitele şi căile de acces semnalizate pentru vizitatori;

 • Vizitatorii nu vor determina pacienţii să iasă din incinta spitalului în ţinuta de spital;

 • Se vor respecta indicaţiile medicului curant cu privire la alimentele permise, în funcţie de specificul afecţiunii şi al procedurilor de diagnostic sau tratament aplicate;

 • Nu se vor aduce în spital alimente perisabile (creme, îngheţată, ouă de casă, lapte de casă, etc.);

 • Vizitatorii vor respecta indicaţiile personalului medico-sanitar privitoare la măsurile aplicate în situaţii epidemiologice deosebite (carantină, etc.);

 

Vizitatorii nu au voie:

 • să se aşeze pe patul pacientului;

 • să atingă mesele de tratament, echipamentele sau aparatura medicală;

 • să atinga recipientele inscriptionate cu mesaje avertizoare de risc, de exemplu pictograma de "risc biologic”