• Sa respecte regulile ce se aplica în spital (comunicate de personalul medical);
  • Sa pastreze ordinea, linistea si curatenia în spital;
  • Sa respecte programul de vizite si de masa precum si circuitele functionale din spital;
  • Sa nu deterioreze bunurile din spital;
  • Sa respecte indicatiile terapeutice ale medicului pe perioada internarii;
  • Sa nu utilizeze consumatori electrici decât cu aprobarea medicilor sefi de sectie;
  • Sa nu paraseasca spitalul fara aprobare pentru probleme extramedicale; în cazul în care are drept de învoire sa nu depaseasca timpul care i-a fost acordat;
  • Sa pastreze si sa predea în bune conditii echipamentul de spital si lenjeria de pat primite pentru sederea în spital;
  • Se interzice complet fumatul în unitatea sanitara, având în vedere prevederile Legii nr. 349/2002 art.3.