Imensa muncă de medic şi cercetător a doamnei Prof. Dr. Ana Aslan a fost unanim apreciată pe plan internaţional şi recunoscută ca o prioritate românească incontestabilă.

Pentru realizările lăsate urmaşilor dar şi umanităţii, Prof. Dr. Ana Aslan şi-a găsit locul bine meritat alături de personalităţi marcante ale României în emisiunea de mărci poştale „ Români geniali”, realizată şi promovată de ROMFILATELIA cu sprijinul documentar al INSTITUTULUI NAŢIONAL DE GERONTOLOGIE ŞI GERIATRIE „ ANA ASLAN”.

Pentru mai mult informații, vă rugăm să accesați
pagina partenerilor noștri 
ROMFILATERIA