Conducere:

​Președinte de Onoare: Acad. Prof. Dr Constantin Bălăceanu-Stolnici

Președinte: Prof. Dr. Gabriel Ioan Prada

Societatea Română de Gerontologie și Geriatrie – stimulează și promovează cercetarea științifică fundamentală și aplicativă în geriatria clinică, biologia îmbatrânirii și gerontologia socială, cu promovarea publicării rezultatelor în reviste și publicații interne și internaționale, și protejează patrimoniul intelectual al acestui domeniu. (anul și locul înființării: 5 octombrie 1998, București)

Domeniu de activitate​ – Asociația Societatea Română de Gerontologie și Geriatrie este organizație profesională multidisciplinară și științifică fiind constituită din medici și alte categorii de specialiști cu pregatire superioară, biologi, chimiști, psihologi, economiști, sociologi, farmaciști, juriști, cadre cu pregatire medie, asistenți medicali, sociali, statisticieni.

Adresa: București, str. Căldărușani, nr. 9, sector 1

Telefon: 021 223 7188

Fax: 021 223 1480

E-mail: socromgeriatriegeron@yahoo.com

Societatea Română de Gerontologie și Geriatrie:

Activitate:

 • Organizeaza manifestari stiintifice nationale si internationale în domeniul geriatriei si gerontologiei: conferinte, mese rotunde, simpozioane, congrese, si sprijina   participarea la manifestari similare din strainatate;

 • Organizeaza cursuri de perfectionare pentru personalul medical din domeniul geriatriei si gerontologiei;

 • Promoveaza schimburi de experienta, vizite de documentare pentru specialistii, cercetatorii si cadrele medii din domeniul gerontologiei si geriatriei.

 • Acorda consultanta în domeniul stiintific si medical;

 • Sprijina activitatea de asistenta medicala geriatrica, profilactica si curativa pe tot teritoriul tarii;

 • Sustine activitatea de cercetare în domeniul gerontologiei prin instruirea si cresterea continua a nivelului profesional al membrilor asociatiei precum si   posibilitatea lor de afirmare si valorificare a studiilor proprii pe plan national si international.

Activități speciale:

 • Societatea colaboreaza si sprijina activitatea Institutului National de Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan" ca si activitatea altor sectii sau clinici din tara cu   profil de asistenta a vârstnicilor;

 • Coordoneaza împreuna cu INGG "Ana Aslan", Revista Româna de Gerontologie si Geriatrie – Romanian Journal of Gerontology and Geriatrics;

 • Promoveaza si întretine relatii prin afilierea la Asociatia Medicala Româna, si de asemenea, direct sau indirect cu societatile române cu profil apropiat de   domeniul gerontologiei si geriatriei, ca si cu organizatii neguvernamentale – sociale, umanitare, confesionale, din tara si strainatate, prin afiliere si colaborare;

 • Promoveaza si întretine relatii cu organizatiile internationale de profil. Societatea este membra a Asociatiei Internationale de Gerontologie si a Asociatiei   Europene de Gerontologie. Colaborarea cu acestea se face în scopul participarii la manifestari de profil, la studii multinationale, la promovarea de publicatii de   specialitate, facând cunoscute realizarile gerontologiei si geriatriei românesti;

 • Asociatia promoveaza comunicarea interdisciplinara între cercetatori si clinicieni, lucratori în domeniul gerontologiei sociale ca si persoane, societati din marele   public, interesate în domeniu, având ca scop întelegerea procesului de îmbatrânire si efectele acestuia asupra indivizilor si societatii;

 • SRGG spijina dezvoltarea învatamântului în domeniul gerontologiei si geriatriei la nivel universitar si postuniversitar, ca si în scopul realizarii unei retele de   specialisti geriatri, cu calificare medie.

Revista Română de Gerontologie și Geriatrie - www.rjgg.ro

Fondata în 1980 cu prim editor Acad. Prof. Ana Aslan, Revista Româna de Gerontologie si Geriatrie a urmat parcursul firesc al unei reviste stiintifice. De la aparitie si pâna în prezent a avut format si structura diversa, corespunzatoare timpului si activitatii medicale de specialitate. Scopul principal al revistei a fost acela de a fi un purtator de opinie care sa promoveze acest domeniu complex si interdisciplinar în mediul medical din tara noastra, si în acelasi timp, sa realizeze un schimb de idei cu lumea stiintifica din strainatate.

Prin prezentarea actuala, editata în limba româna si în engleza, revista Societatii Române de Gerontologie si Geriatrie face o data în plus, cunoscuta structura si domeniile de cercetare si activitate ale gerontologiei si geriatriei din tara noastra. Revista se adreseaza cercetatorilor, clinicienilor, rezidentilor si studentilor în medicina, si contine o serie de articole ce constituie punti indispensabile între cercetarea fundamentala si cea aplicata. Jurnalul include în paginile sale atât studii originale cât si articole generale ce cuprind aspecte ale geriatriei clinice si biologiei îmbatrânirii, aspecte sociale si demografice ale gerontologiei.

Inscrierea se realizeaza prin intermediul formularului de contact.

Taxa de inscriere / cotizatia anuala: 100 lei medici specialisti, primari, 10 lei medici rezidenti, 50 lei cercetatori si alti profesionisti.

Taxa se va achita in contul urmator:

Societatea Română de Gerontologie şi Geriatrie
Cod fiscal: 11966851/ 21.07.1999
BCR Sucursala Dr. Felix, Bucuresti: RO92RNCB0067004784450001

Cursuri si conferinte organizate de Societatea Romana de Gerontologie si Geriatrie si Institutul National Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan":

 • Conferința Națională de Gerontologie și Geriatrie cu Participare Internatională: "Abordarea multidisciplinară a vârstnicului"
  (21 - 23 noiembrie 2001);

 • Curs de Geriatrie: "Actualități privind afecțiunile cognitive la vârsta a-III-a" (19 - 25 mai 2003);

 • Curs de Geriatrie: "Particularități ale HTA în contextul polipatologiei la vârstnici"
  (8 - 14 septembrie 2003);

 • Conferința Națională de Gerontologie și Geriatrie: "Vârsta a treia în România, prezent și perspective​"
  (23 - 25 octombrie 2003);

 • Simpozionul Național: "Calitatea vieții vârstnicului" (30 - 31 mai 2003);

 • Curs de Geriatrie: "Afecțiuni reumatismale la vârstnici" (22 - 26 octombrie 2003);

 • Conferința Națională de Gerontologie și Geriatrie: "Senescenta și patologia asociata"
  (21 - 23 octombrie 2004);

 • Curs de Gerontologie si Geriatrie: "Aspecte teoretice și practice în îmbatrânire; prevenția îmbatrânirii precoce"
  (25 - 30 octombrie 2004);

 • Curs de Geriatrie și Gerontologie: "Boli metabolice. Diabetul zaharat - model de îmbatrânire"
  (23 - 29 mai 2005);

 • Conferința Națională de Gerontologie și Geriatrie: "Îmbatrânirea cerebrală fiziologică și patologică"
  (20 - 22 octombrie 2005);

 • Curs de Geriatrie: "Sistemul cardiovascular la vârstnic" (24 - 28 octombrie 2005);

 • Conferința Națională de Geriatrie și Gerontologie cu Participare Internațională "Îmbătrânirea sănătoasă – prezent și perspective" (4 - 7 octombrie 2007)vizualizează programul conferinței;

 • Congres Național de Geriatrie și Gerontologie cu phttp://m4bip.ml/wp-content/uploads/2017/07/907df1_f6cae72e2f1c228023089eab73038376.pdfarticipare Internațională "Interdisciplinaritate în geriatrie și gerontologie"
  (2 - 5 octombrie 2008)
  vizualizează programul congresului;

 • Conferința Națională de Geriatrie și Gerontologie cu Participare Internațională "Îmbatranirea umana – între cercetare și practica geriatrică" (1 - 4 octombrie 2009)vizualizează programul conferinței;

 • Congres Internațional de Geriatrie și Gerontologie "Comunitățile longevive și fragilitatea vârstnicilor"
  (17 - 18 iunie 2010)
  vizualizează programul congresului;

 • Conferința Națională de Geriatrie și Gerontologie cu Participare Internațională "Longevitatea activă și fragilitatea vârstnicilor"
  (20 – 24 octombrie 2010) - vizualizează programul conferinței;

 • Conferința Națională de Geriatrie și Gerontologie "Pacientul vârstnic – prevenție și intervenție"
  (14 - 16 octombrie 2011) - vizualizează programul conferinței;

 • Conferința Națională de Geriatrie și Gerontologie cu Participare Internațională – "Anul longevităţii active la 60 de ani de geriatrie şi gerontologie în România" (18 - 21 octombrie 2012) - vizualizează programul conferinței;

 • Al 5-lea Congres Național de Geriatrie și Gerontologie cu participare Internațională "Longevitatea Activă – Actualităţi şi Perspective" (24 - 27 octombrie 2013) - vizualizează programul congresului;

 • Al VI-lea Congres Național de Geriatrie și Gerontologie cu participare Internațională "Fragilitatea vârstnicului – De la Concept la Medicina Geriatrică" (23 - 26 octombrie 2014) - vizualizează programul congresului;

 • Al VII-lea Congres Național de Geriatrie și Gerontologie cu participare Internațională "Geriatria şi Gerontologia în Context European" (29 oct. - 1 nov. 2015) - vizualizează programul congresului;

 • Al VIII-lea Congres Național de Geriatrie și Gerontologie cu participare Internațională "Abordarea Multidimensională în Geriatrie şi Gerontologie" (20 - 23 octombrie 2016) - vizualizează programul congresului;

 • Al IX-lea Congres Naţional de Geriatrie şi Gerontologie
  cu Participare Internaţională «Geriatria şi Gerontologia în România - 65
  de ani de prezenţă naţională şi internaţională» 19-22 octombrie 2017 - vizualizează programul congresului;
 • Al 10-lea Congres Naţional de Geriatrie şi Gerontologie cu Participare Internaţională «Capacitatea de Refacere şi Fragilitatea Vârstnicului» (18-21 octombrie 2018) - Vizualizează