INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

Tarife CASMB

LABORATOR:

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE
Lista investigaţiilor paraclinice – analize de laborator
Nr. Crt. Cod Denumirea analizei de laborator Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)
Hematologie
1. 2,6001 Hemoleucogramă completă – hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite,  formulă leucocitară, indici eritrocitari*1) 14,01
2. 2,6002 Numărătoare reticulocite 5,62
3. 2,6003 Examen citologic al frotiului sanguin*3) 18,62
4. 2.6040 VSH*1) 2,63
5. 2,60501 Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1) 7,54
6. 2,60502 Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1) 7,88
7. 2,6059 Anticorpi specifici anti Rh la gravidă 7,54
8. 2,6101 Timp Quick şi INR*1) (International Normalised Ratio) 14,68
9. 2,6102 APTT 12,30
10. 2,6103 Fibrinogenemie*1) 13,68
Biochimie – serică şi urinară
11. 2,1002 Proteine totale serice*1) 7,04
12. 2,1003 Electroforeza proteinelor serice*1) 15,20
13. 2,10063 Feritină serică    *1) 40,00
14. 2,1011 Uree serică*1) 5,86
15. 2,1012 Acid uric seric*1) 5,86
16. 2,1014 Creatinină serică*1), **) 5,92
17. 2,1015 Bilirubină totală*1) 5,86
18. 2,1016 Bilirubină directă*1) 5,86
19. 2.1020 Glicemie*1) 5,74
20. 2,10303 Colesterol seric total*1) 5,74
21. 2,10304 HDL colesterol*1) 8,19
22. 2,10305 LDL colesterol*1) 7,69
23. 2,10306 Trigliceride serice*1) 7,04
24. 2,10402 TGP*1) 5,86
25. 2,10403 TGO*1) 5,83
26. 2,10404 Creatinkinaza CK *1) 10,00
27. 2,10406 Gama GT   *1) 7,99
28. 2,10409 Fosfatază alcalină*1) 7,79
29. 2.10500 Sodiu seric*1) 10,00
30. 2,10501 Potasiu seric*1) 11,00
31. 2,10503 Calciu seric total*1) 5,37
32. 2,10504 Calciu ionic seric*1) 7,88
33. 2,10505 Magneziemie*1) 5,37
34. 2,10506 Sideremie*1) 7,10
35. 2,10507 Fosfor (fosfat seric)  *9) 13,00
36. 2.2600 Examen complet de urină (sumar + sediment) *1) 9,34
37. 2,2604 Dozare proteine urinare*1) 5,37
38. 2,2612 Microalbuminuria (albumină urinară) *8) 22,00
39. 2,2622 Dozare glucoză urinară*1) 5,37
40. 2,2623 Creatinină urinară *8) 8,00
40.1 2.1020.1 TTGO (test de toleranta la glucoza per os *10) 35,00
40.2 2.1026 HBA1c*10) 38,00
Imunologie şi imunochimie
41. 2.2500 TSH*1) 20,50
42. 2,2502 FT4*1) 20,83
43. 2,2507 Parathormonul seric (PTH) 43,00
44. 2,2509 Hormonul foliculinostimulant FSH 23,82
45. 2.2510 Hormonul luteinizant (LH) 23,82
46. 2,2514 Cortizol 27,87
47. 2,2521 Testosteron 30,10
48. 2,2522 Estradiol 23,82
49. 2,2523 Progesteron 25,31
50. 2,2525 Prolactină 25,31
51. 2,327091 Anti-HAV IgM*2) 40,98
52. 2,327092 Ag HBs*1) 31,15
53. 2,327093 Anticorpi Anti HCV *1) 64,90
54. 2.32710 Testare HIV la gravidă*1) 33,29
55. 2.40000  ASLO*1) 11,48
56. 2.40010  VDRL*1) sau RPR*1) 5,49
57. 2,40013  Confirmare TPHA*4) 12,29
58. 2,40203  Antigen Helicobacter Pylori*1) 40,00
59. 2,430011 Complement seric C3 10,84
60. 2,430012 Complement seric C4 10,84
61. 2.43010 IgG seric 14,77
62. 2,43011 IgA seric 14,77
63. 2,43012 IgM seric 15,10
64. 2,43014 IgE seric 14,29
65. 2,40053 Proteina C reactivă*1) 10,67
66. 2.43040 Factor reumatoid 9,34
67. 2,43044 ATPO 39,00
68. 2,43135 PSA*1) 23,07
69. 2,43136 free PSA*6) 23,61
Microbiologie
Exudat faringian
70. 2,3025 Examen bacteriologic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1) 15,29
71. 2,50102 Examen fungic exudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1) 15,29
Examen urină
72. 2.3100 Urocultură*1) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,29
Examene materii fecale
73. 2,3062 Coprocultură*1) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,29
74. 2.50120_1 Examen micologic materii fecale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1) 15,29
75. 2.5100 Examen coproparazitologic*1) 12,46
76. 2.2701 Depistare hemoragii oculte*1) 25,00
Examene din secreţii vaginale
77. 2.3074 Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană  *1) 15,29
78. 2.50114 Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1) 15,29
Examene din secreţii uretrale
79. 2.3080 Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1) 15,29
80. 2.50115 Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi  colorat, cultură şi identificare fungică *1) 15,29
Examene din secreţii otice
81. 2.3050 Examen bacteriologic din secreţii otice – Examen microscopic  nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană  *1) 15,29
82. 2.50119 Examen fungic din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1) 15,29
Examene din secreţii nazale
83. 2.3022 Examen bacteriologic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1) 15,29
84. 2.50103 Examen fungic din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1) 15,29
Examene din secreţii conjunctivale
85. 2.3040 Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană   *1) 15,29
86. 250110 Examen fungic din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1) 15,29
Examene din colecţie purulentă
87. 25032 Examen bacteriologic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,29
88. 2.50120_2 Examen fungic din colecţie purulentă – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 15,29
Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice
89. 2.313 Antibiogramă*5) 12,23
90. 2.502 Antifungigramă*5) 14,55
Examinări histopatologice citologice şi imunohistochimice
91. 2.9021_1 Examen histopatologic procedura completă HE (1 – 3 blocuri) *7) 130
92. 2.9021_2 Examen histopatologic procedura completă HE (4 – 6 blocuri) *7) 250
93. 2.9010_1 Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (1 – 3 blocuri) *7) 160
94. 2.9010_2 Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (4 – 6 blocuri) *7) 280
95. 2.9030 Teste imunohistochimice*) 200 lei/set
96. 2.9022 Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină  (1 – 3 blocuri) 100
97. 2.9160 Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau*1) 40
98. 2.9025 Citodiagnostic lichid de puncţie 80
    NOTA 1:
*) Un set cuprinde 1 – 4 teste şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe răspunderea medicului de pe anatomie patologică atunci când apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.
**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice că aceasta este evidenţiat – management de caz pentru boala cronică de rinichi. În situaţia în care pe buletinele de analiză ale pacienţilor cu management de caz, nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.
*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie și de medicii cu competență/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.
*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.
*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.
*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.
*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator. Se decontează o antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.
*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA cuprinse între 4 – 10 nanograme/ml sau între 4 – 10 micrograme/litru, pe răspunderea medicului de laborator.
*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozină şi diagnostic histopatologic.
*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi boală cronică de rinichi, după caz.
*9) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2 – 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.
*10) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie pentru pacienţii adulţi asimptomatici, de orice vârstă, în cadrul serviciilor medicale preventive.
NOTA 2: Pentru culturile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare.
NOTA 3: Toate examinările histopatologice şi citologice (cu excepţia testelor imunohistochimice) din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri.

RADIOLOGIE:

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE
Lista investigaţiilor paraclinice de radiologie – imagistică medicală şi medicină nucleară
Nr. crt. Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/medicină nucleară Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)
 I. Radiologie – Imagistică medicală
    A. Investigaţii convenţionale
       1. Investigaţii cu radiaţii ionizante
1 Examen radiologic cranian standard*1) 18
2 Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei*1) 30
3 Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri*1) 35
4 Radiografie de membre*1):
     a) Braţ 35
     b) Cot 35
     c) Antebraţ 35
     d) Pumn 35
     e) Mână 35
     f) Şold 35
     g) Coapsă 35
     h) Genunchi 35
     i) Gambă 35
     j) Gleznă 35
     k) Picior 35
     l) Calcaneu 35
5. Examen radiologic articulaţii sacro-iliace*1) 35
6. Examen radiologic centură scapulară*1) 23
7. Examen radiologic coloană vertebrală/segment*1) 35
8. Examen radiologic torace ansamblu*1) 32
9. Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice*1) 32
10. Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1) 32
11. Examen radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanţă de contrast*1) 56
12. Examen radiologic tract digestiv până la regiunea ileo-cecală, cu substanţă de contrast*1) 82
13. Examen radiologic colon dublu contrast 100
14. Examen radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare 70
15. Examen radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast 220
16. Cistografie de reflux cu substanţă de contrast 250
17. Pielografie 250
18. Examen radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanţă de contrast 250
19. Examen radiologic uretră, vezică urinară la copil cu substanţă de contrast 250
20. Examen radiologic uter şi oviduct cu substanţă de contrast 280
21. Radiografie retroalveolară 15
22. Radiografie panoramică 30
23. Mamografie în două planuri*1) 35
– Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală
– Tariful se referă la examinarea pentru un sân
24. Sialografia, galactografia sinusuri, fistulografie cu substanţă de contrast 200
25. Osteodensitometrie segmentară (DXA) *1) 25
       2. Investigaţii neiradiante
26. Ecografie generală (abdomen + pelvis) *1) 60
27. Ecografie abdomen*1) 40
28 Ecografie pelvis*1) 30
29. Ecografie transvaginală/transrectală 50
30. Ecografie de vase (vene) 30
31. Ecografie de vase (artere) 30
32. Ecografie ganglionară 30
33. Ecografie transfontanelară 40
34. Ecografie de organ/articulaţie/părţi moi*2) 25
35. Ecografie obstetricală anomalii trimestrul II 350
36. Ecografie obstetricală anomalii trimestrul I cu TN 80
37. Senologie imagistică *1) 40
– Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală
– Tariful se referă la examinarea pentru un sân
38. Ecocardiografie 40
39. Ecocardiografie + Doppler 50
40. Ecocardiografie + Doppler color 55
41. Ecocardiografie transesofagiană 170
    B. Investigaţii de înaltă performanţă
42. CT craniu nativ 120
43. CT buco-maxilo-facial nativ 150
44 CT regiune gât nativ 130
45. CT regiune toracică nativ 175
46. CT abdomen nativ 175
47. CT pelvis nativ 175
48. CT coloană vertebrală nativ/segment 60
49. CT membre nativ/membru 60
50. CT mastoidă 150
51. CT sinusuri 150
52. CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast 375
53. CT hipofiză cu substanţă de contrast 375
54. CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast 400
55. CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast 375
56. CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast 450
57. CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 400
58. CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 400
59. CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/segment 400
60. CT membre nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/ membru 180
61. CT ureche internă 375
62. Uro CT 400
63. Angiografie CT membre 400
64. Angiografie CT craniu 400
65. Angiografie CT regiune cervicală 400
66. Angiografie CT torace 400
67. Angiografie CT abdomen 400
68. Angiografie CT pelvis 400
69. Angiocoronarografie CT 700
70. RMN cranio-cerebral nativ 450
71. RMN sinusuri 450
72. RMN torace nativ 450
73. RMN gât nativ 450
74. RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombosacrată) nativ 450
75. RMN abdominal nativ 450
76. RMN pelvin nativ 450
77. RMN extremităţi nativ/segment (genunchi, cot, gleznă etc.) 450
78. RMN umăr nativ 450
79. RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast 700
80. RMN torace nativ şi cu substanţă de contrast 700
81. RMN regiune cervicală nativ şi cu substanţă de contrast 700
82. RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast 700
83. RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală, lombosacrată) nativ şi cu substanţă de contrast 700
84. RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast 700
85. RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast 700
86. RMN extrem. nativ/seg. (genunchi, cot, gleznă etc.) cu substanţă de contrast 700
87. RMN cord nativ 450
88. RMN cord nativ şi cu substanţă de contrast 700
89. RMN hipofiză cu substanţă de contrast 700
90. Uro RMN cu substanţă de contrast 850
91. Angiografia RMN trunchiuri supraaortice 400
92. Angiografia RMN artere renale sau aorta 400
93. Angiografie RMN/segment (craniu, abdomen, pelvis, membre etc.) 600
94. Angiografia carotidiană cu substanţă de contrast 400
95. RMN abdominal cu substanţă de contrast şi colangio RMN 800
96. Colangio RMN 300
97. RMN sâni nativ 450
98. RMN sâni nativ și cu substanță de contrast 700
II. Medicină nucleară
99 Scintigrafia renală 450
100 Scintigrafia cerebrală (scintigrafie SPECT perfuzie cerebrală -30/90 min de la inj.) 450
101 Studiu radioizotopic de perfuzie miocardică la efort (scintigrafie SPECT perfuzie miocardică efort) 450
102 Studiu radioizotopic de perfuzie miocardică în repaus (scintigrafie  SPECT perfuzie miocardică repaus) 450
103 Studiu radioizotopic de perfuzie pulmonară/scintigrafie perfuzie pulmonară 450
104 Scintigrafia osoasă localizată 450
105 Scintigrafia osoasă completă 450
106 Scintigrafia hepatobiliară 450
107 Scintigrafia tiroidiană 450
108 Scintigrafia paratiroidiană 450
NOTA: Filmele radiologice şi substanţele folosite sunt incluse în tarife.
NOTA:
    a) Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 2 – 4, 7, 21, 23, 48, 49, 59, 60, 63, 74, 77, 83, 86, 93 tariful se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru indiferent de numărul de incidenţe recomandate şi efectuate, cu excepţia serviciilor prevăzute la poz. 2, 3, 4, 7, 21 şi 23 pentru care tariful se referă la minim 2 incidenţe. În cazul explorării mai multor segmente/membre, se decontează tariful pentru fiecare dintre acestea;
    b) Pentru serviciul prevăzut la poziţia 25 tariful se referă la explorarea unui singur segment; casele de asigurări de sănătate vor deconta maximum 3 segmente/CNP/cod unic de asigurare o dată pe an.
    c) În cazul investigaţiilor CT şi RMN efectuate pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 – 8 ani care necesită efectuarea anesteziei generale şi implicit prezenţa unui medic cu specialitatea ATI, tarifele aferente acestora se vor majora cu 20%. Pentru investigaţiile CT şi RMN prevăzute la poziţiile: 48, 49, 59, 60, 63, 74, 77, 83, 86, 93 la care tariful aferent se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru, în cazul examinării simultane a două sau mai multe segmente anatomice/membre, casele de asigurări de sănătate vor deconta majorarea de 20% aplicată numai la tariful pentru un singur segment, indiferent de câte segmente anatomice se examinează simultan.