INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

Informatii interes public

Anunt de inchiriere, prin licitatie publica, a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, situat in incinta I.N.G.G. „ANA ASLAN” Oras Otopeni, sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 307, publicat in MO nr. 67 din 08.04.2024 PARTEA A VI A Achizitii Publice


Documente Utile:

Informatii de interese Public

 

Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

 • Soluţionarea solicitărilor de informaţii de interes public, se face cu respectarea cerinţelor Legii 544/2001, art. 6, alin.3:

„(3) Solicitarea în scris a informațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
a) autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea;
b) informația solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituției publice identificarea informației de interes public;

 1. c) numele, prenumele și semnătura solicitantului, precum și adresa la care se solicită primirea răspunsului.”

Precizare – Solicitările care nu se încadrează în specificul prevăzut de Legea 544/2001 vor fi redirecționate. 

Date de contact:

 • Program de lucru: luni-vineri, între orele 08:00-15:00
 • E-mail: secretariat@ana-aslan.ro
 • Persoană responsabilă: director medical
 • Telefon: +4031 805 93 01/2/3/4/5 sau  +4021 223 71 92/93/94, Interior: 159
 • Adresă: str. Căldărușani nr. 9, sector 1, București, cod postal 011241

Documente utile:

– Cerere solicitare informații în baza Legii 544/2001

– Model reclamație administrativă raspuns negativ

– Model reclamație administrativă nerespectare termen răspuns

LISTA documentelor de interes public emise conform Legii nr. 544/ 2001

 1. Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea I.N.G.G. „Ana Aslan”
 2. Structura organizatorică
 3. Programul de funcționare și coordonatele de contact ale instituţiei: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet
 4. Numele şi prenumele persoanelor din conducere și programul de audiențe
 5. Planuri/Rapoarte/Coduri
 6. Sursele financiare, bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil
 7. Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante, afişe, ghiduri, privind activităţile instituţiei
 8. Datele şi documentele necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante