INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

Anunt promovare 17.05.2024

17.05.2024

ANUNȚ

         Institutul Naţional de Gerontologie și Geriatrie ,,Ana Aslan” cu sediul în Bucureşti, str. Căldăruşani, nr. 9,  sector 1, Cod fiscal 4283333, organizează examen de promovare interna în conformitate cu Legea 319/2003, cu modificările și completările ulterioare,  pentru ocuparea pe durată nedeterminată a  urmatorului post din structura de cercetare științifica medicală:

  • 1 post asistent de cercetare științifică – psiholog – Secția de Cercetare Biologia Îmbătrânirii,

Laborator de Cercetare Gerontologie Socială și Gerontopsihologie

           Condiţiile specifice pentru ocuparea postului de  asistent de cercetare ştiinţifică stabilite conform

    Ordinului M.S. nr. 1470/2011 sunt următoarele:

  • diplomă de licenţă în specialitatea postului
  • un an vechime în activitatea de cercetare

      Pentru participarea la examenul de promovare in termen de 30 de zile de la data publicării anunțului,  se vor depune urmatoarele acte :

  • cererea pentru participarea la examenul de promovare;
  • curriculum vitae (model europass) în limba română, semnat de candidat, care să cuprindă și lista de lucrări științifice a candidatului;
  • copii în format letric ale tuturor lucrărilor științifice .

       Examenul se va desfășura în data de 19.06.2024, începand cu ora 10.00, la sediul din Str. Căldărușani, nr.9, Sector 1  și va consta în sustinerea unei  probe scrise și interviu.

     Relații suplimentare se pot obține  de la Serviciul R.U.N.O.S. – tel. 031.805 93 01 – 05, int.123.