INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

Componenta consiliu etic

Managerul Institutului National de Gerontologie si Geriatrie ,,Ana Aslan” Dr. Stefan Anca Elena, in baza Ordinul Ministrului Sanatatii  nr. R/3143/20.11.2020 de numire in functie de Manager interimar al Institutului National de Gerontologie si Geriatrie ,,Ana Aslan’’;

Avand in vedere:

– Legea 95/2006 cu modificările si completările ulterioare;

-OMS nr. 1374 din data de 07.12.2016 – pentru stabilirea atributiilor managerului interimar al spitalului public;

-Ordinul nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice ;

-adresa inregistrata sub nr. 4207/06.05.2021, prin care Institutul solicita reprezentantii ai asociatiilor de pacienti, potrivit Ordinului nr.  1502/2016 ;

-adresa 4209/06.05.2021 prin care managerul Institutului, potrivit art. 4(10) din Ord. 1502/2016 nominalizeaza Secretarul consiliului etic;

-art. 2- Constituirea Consiliului etic în cadrul unităţilor sanitare publice cu statut de spital clinic, universitar şi institut:
(1) În cadrul unităţilor sanitare publice cu paturi cu statut de spital clinic, universitar şi institut, Consiliul etic este format din 7 membri, cu următoarea reprezentare:

  1. a) un reprezentant ales al corpului medical al spitalului, din personalul cu integrare clinică;
  2. b) 3 reprezentanţi aleşi ai corpului medical al spitalului, altul decât personalul cu integrare clinică;
  3. c) 2 reprezentanţi aleşi ai asistenţilor medicali din spital;
  4. d) un reprezentant ales al asociaţiilor de pacienţi.

(2) Consilierul juridic va asigura suportul legislativ pentru activitatea Consiliului etic al spitalului.

(3) Secretarul Consiliului etic este un angajat cu studii superioare, desemnat prin decizia managerului să sprijine activitatea Consiliului etic. Secretarul şi consilierul juridic au obligaţia participării la toate şedinţele Consiliului etic, fără a avea drept de vot.

(4) Membrii Consiliului etic, precum secretarul şi consilierul juridic beneficiază, cu prioritate, de instruire în domeniul eticii şi integrităţii din partea Ministerului Sănătăţii.

DECID:

Art. 1Începănd cu data de 15.05.2021 în baza Ordinului nr. 1502/2016  – este stabilită la nivel de Institut componenţa nominală a Consiliului etic, respectiv membrii permanenţi şi cei supleanţi, componenţă finalizată pe baza rezultatelor votului şi a desemnărilor initiale.

Art. 2Consiliul etic este format din următorii:

MEMBRI PERMANENŢI CONSILIU DE ETICĂ:

MEMBRI PERMANENTI CONSILIU ETIC

Nr. crt.CandidatSectiaGradul profesionalNumar voturi exprimateCalitate in consiliul de etica
1Dr. Sincu IoanaSectia I Otopenimedic primar20membru
2Dr. Efimov Aneta MihaelaSectia I sediul Centralmedic specialist7membru
3Dr. Mihalcea CrinaSectia III Otopeni medic primar5membru
4Dr. Lungu DenisSectia IV Otopenimedic primar5membru
5Marin Cristina Sectia I sediul Centralasistent med. Pr. (S)60membru
6Besleaga MihaelaSectia I Otopeniasistent med. Pr. (S)24membru
7D-l Vasile BarbuReprezentant ales al asociatiei de pacienti
8Malusanu RobertComp. juridicConsilier juridicArt. 2(2)-Ord. nr. 1502/2016Asigura suportul legislativ Consiliul etic
9Popescu GinaServ. RUNOSEconomistDesemnare Manager - Ord. nr. 1502/2016membru – SECRETAR

MEMBRI SUPLEANTI CONSILIU ETIC

Nr. crt.CandidatSectiaGradul profesionalNumar voturi exprimateCalitate in consiliul de etica
1Dr. Stanica MarianaSectia II Otopenimedic specialist3membru supleant MEDIC
2Dr. Ivan Magda RuxandraSectia III sediu Centralmedic primar2membru supleant MEDIC
3Dr. Ichim CameliaLaborator RMFB sediul Otopeni medic specialist2membru supleant MEDIC
4Dr. Raducanu IleanaSectia III sediul Centralmedic primar1membru supleant MEDIC
5Paraschiv AndreeaLaborator RMFB sediul Otopeni asistent med. Pr22membru supleant – ASISTENTI MEDICALI
6Stoica FlorinaSectia IV Otopeniasistent med. Pr13membru supleant – ASISTENTI MEDICALI
7D-na Tarziu Raluca Ioana---membru supleant – reprezentant ales al asociatiei de pacienti
8Stavar IonutComp. juridicConsilier juridicArt.(2)- Ord. nr. 1502/2016asigura suportul legislativ Consiliului etic
9Andronescu RodicaServ. RUNOSEconomistDesemnare Manager - Ord. nr. 1502/2016membru supleant – SECRETAR

 Art.2Atribuţiile fisei de post se vor completa cu atribuţiile stabilite prin Ordin 1502/2016 .

Art.3– Prezenta decizie se va semna de luare la cunoştinţă dupa completarea declaraţiilor individuale prezentate în anexa 3 la Ordin 1502/2016  .                                                  

Art.4Prezenta decizie va fi comunicat salariatilor stabiliţi prin art.1  in termen de 5 zile de la emitere.

Art.5– Decizia poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data comunicarii la Tribunalul Municipiului Bucuresti..

Art.6Serviciul R.U.N.O.S. si persoanele nominalizate la art.1, vor  aduce la indeplinire dispozitiile prezentei decizii.