INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

Componenta consiliu etic

Managerul Institutului National de Gerontologie si Geriatrie „Ana Aslan”, Dr. Stefan Anca Elena, in baza Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1356/22.11.2017 de numire in functie de Manager al Institutului National de Gerontologie si Geriatrie „Ana Aslan”;

Avand in vedere:

  • Legea 95/2006 cu modificările si completările ulterioare;
  • Contractul de management nr. 148/22.11.2017, incheiat intre ministrul Ministerului Sanatatii si managerul Institutului ;
  • Ordinul nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice ;
  • adresa inregistrata sub nr. 4551/18.05.2018, prin care Institutul solicita reprezentantii ai asociatiilor de pacienti, potrivit Ordinului nr. 1502/2016 ;
  • adresa 3362/2018 prin care managerul Institutului, potrivit art. 4(10) din Ord. 1502/2016 nominalizeaza Secretarul consiliului etic;

-art. 2- Constituirea Consiliului etic in cadrul unitattilor sanitare publice cu statut de spital clinic, universitar si institut:

(1) In cadrul unitatilor sanitare publice cu paturi cu statut de spital clinic, universitar si institut, Consiliul etic este format din 7 membri, cu urmatoarea reprezentare:

a) un reprezentant ales al corpului medical al spitalului, din personalul cu integrare clinica;
b) 3 reprezentanti alesi ai corpului medical al spitalului, altul decat personalul cu integrare clinica;
c) 2 reprezentanti alesi ai asistentilor medicali din spital;
d) un reprezentant ales al asociatiilor de pacienti.

(2) Consilierul juridic va asigura suportul legislativ pentru activitatea Consiliului etic al spitalului.

(3) Secretarul Consiliului etic este un angajat cu studii superioare, desemnat prin decizia managerului sa sprijine activitatea Consiliului etic. Secretarul si consilierul juridic au obligatia participarii la toate sedintele Consiliului etic, fara a avea drept de vot.

(4) Membrii Consiliului etic, precum secretarul si consilierul juridic beneficiaza, cu prioritate, de instruire in domeniul eticii si integritatii din partea Ministerului Sanatatii.

DECID:

Art. 1: Incepand cu data de 23.03.2018 in baza Ordinului nr. 1502/2016 – se stabilesc la nivel de Institut componenta nominala a Consiliului etic, respectiv membrii permanenti si cei supleanti, componenta finalizata pe baza rezultatelor votului si a desemnarilor initiale.

Art. 2: Consiliul etic este format din urmatorii:

MEMBRI PERMANENTI CONSILIU ETIC

Nr. crt.CandidatSectiaGradul profesionalNumar voturi exprimateCalitate in consiliul de etica
1Dr. Sincu IoanaSectia I Otopenimedic primar8presedinte
2Dr. Lungu DenisSectia IV Otopenimedic primar6membru
3Dr. Bogdaneanu VioletaSectia I sediumedic primar5membru
4Dr. Tapelea ElizaSectia II Otopenimedic specialist5membru
5Marin CristinaSectia I sediuasistent med. Pr33membru
6Paraschiv AndreeaLab. RMFB Otopeniasistent med. Pr14membru
7Dl. Vasile Barbu---reprezentant ales al asociatiei de pacienti
8Malusanu RobertComp. juridicConsilier juridicArt.(2)- Ord. nr. 1502/2016asigura suportul legislativ Consiliului etic
9Popescu GinaServ. RUNOSEconomistDesemnare Manager - Ord. nr. 1502/2016membru – SECRETAR

MEMBRI SUPLEANTI CONSILIU ETIC

Nr. crt.CandidatSectiaGradul profesionalNumar voturi exprimateCalitate in consiliul de etica
1Dr. Mihalcea CrinaSectia III Otopenimedic primar4membru supleant MEDIC
2Dr. Sterea AlexandruSectia III sediumedic primar4membru supleant MEDIC
3Dr. Tronaru Nania LuminitaSectia II sediumedic primar4membru supleant MEDIC
4Dr. Banu Ruxandra MariaLab. analize medicalemedic specialist2membru supleant MEDIC
5Mercore Lorena AndreeaSectia II Otopeniasistent med. Pr12membru supleant – ASISTENTI MEDICALI
6Besleaga MihaelaSectia I Otopeniasistent med. Pr11membru supleant – ASISTENTI MEDICALI
7D-na Popa Luminita---membru supleant – reprezentant ales al asociatiei de pacienti
8Stavar IonutComp. juridicConsilier juridicArt.(2)- Ord. nr. 1502/2016asigura suportul legislativ Consiliului etic
9Andronescu RodicaServ. RUNOSEconomistDesemnare Manager - Ord. nr. 1502/2016membru supleant – SECRETAR

-art. 3- Atributiile fisei de post se vor completa cu atributiile stabilite prin Ordin 1502/2016.

-art. 4- Prezenta decizie se va semna de luare la cunostinta dupa completarea declaratiilor individuale prezentate in anexa 3 la Ordin 1502/2016.

-art. 5- Prezenta decizie va fi comunicata salariatilor stabiliti prin art. 1 in termen de 5 zile de la emitere.

-art. 6- Decizia poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data comunicarii la Tribunalul Municipiului Bucuresti.

-art. 7- Serviciul R.U.N.O.S. si persoanele nominalizate la art. 1, vor aduce la indeplinire dispozitiile prezentei.