INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

Componenta consiliu etic

Managerul Institutului National de Gerontologie si Geriatrie ,,Ana Aslan” Sergiu Pantea, in baza Ordinul Ministrului Sanatatii  nr. 2414/12.08.2022 de numire in functie de Manager al Institutului National de Gerontologie si Geriatrie ,,Ana Aslan’’;

Avand in vedere:

– Legea 95/2006 cu modificările si completările ulterioare;

– Contractul de management nr. 212/12.08.2022;

-Ordinul nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice ;

-Referat nr. 2333/13.02.2024 – inaintat managerului Institutului privind demararea procedurii de votare a membrilor titulari si membrilor supleanti in Consiliul etic;

-adresa nr. 37/07.05.2024, prin care Asociatia Nationala pentru Protectia Pacientilor desemneaza reprezentanti in cadrul Consiliului etic la nivel de Institut, potrivit Ordinului nr.  1502/2016;

-adresa 2664/19.02.2024 prin care managerul Institutului, potrivit art. 4(10) din Ord. 1502/2016 nominalizeaza Secretarul consiliului etic;

-art. 2- Constituirea Consiliului etic în cadrul unităţilor sanitare publice cu statut de spital clinic, universitar şi institut:
(1) În cadrul unităţilor sanitare publice cu paturi cu statut de spital clinic, universitar şi institut, Consiliul etic este format din 7 membri, cu următoarea reprezentare:

  1. a) un reprezentant ales al corpului medical al spitalului, din personalul cu integrare clinică;
  2. b) 3 reprezentanţi aleşi ai corpului medical al spitalului, altul decât personalul cu integrare clinică;
  3. c) 2 reprezentanţi aleşi ai asistenţilor medicali din spital;
  4. d) un reprezentant ales al asociaţiilor de pacienţi.

(2) Consilierul juridic va asigura suportul legislativ pentru activitatea Consiliului etic al spitalului.

(3) Secretarul Consiliului etic este un angajat cu studii superioare, desemnat prin decizia managerului să sprijine activitatea Consiliului etic. Secretarul şi consilierul juridic au obligaţia participării la toate şedinţele Consiliului etic, fără a avea drept de vot.

(4) Membrii Consiliului etic, precum secretarul şi consilierul juridic beneficiază, cu prioritate, de instruire în domeniul eticii şi integrităţii din partea Ministerului Sănătăţii.

DECID:

Art. 1Începănd cu data de 15.05.2024 în baza Ordinului nr. 1502/2016  – este stabilită la nivel de Institut componenţa nominală a Consiliului etic, respectiv membrii permanenţi şi cei supleanţi, componenţă finalizată pe baza rezultatelor votului şi a desemnărilor initiale.

Art. 2Consiliul etic este format din următorii:

 

MEMBRI PERMANENTI CONSILIU ETIC

Nr. crt.CandidatSectiaGradul profesionalNumar voturi exprimateCalitate in consiliul de etica
1Dr. Sincu IoanaSectia I Otopenimedic primar Sef Sectie15Membru permanent
2Dr. Nacu Raluca MihaelaSecția III Sediul centralMedic primar Sef Sectie9Membru permanent
3Dr. Munteanu MihaelaSecția IV Sediul OtopeniMedic specialist Sef Sectie7Membru permanent
4Dr. Lungu Denis NicoletaSecția IV Sediul OtopeniMedic primar6Membru permanent
5As. Marin Cristina MariaSectia Geriatrie Gerontologie IAsistent Medical Principal (S) generalist50Membru permanent
6As. Besleaga MihaelaSectia Geriatrie Gerontologie I OtopeniAsistent Medical Principal (PL) generalist17Membru permanent
7D-l Vasile BarbuReprezentant ales al asociatiei de pacientiMembru permanent al asociatiei de pacienti
8Stavar IonutComp. juridicConsilier juridicArt. 2(2)-Ord. nr. 1502/2016Asigura suportul legislativ Consiliul etic
9Popescu GinaServ. RUNOSEconomistDesemnare Manager - Ord. nr. 1502/2016Membru permanent – SECRETAR

MEMBRI SUPLEANTI CONSILIU ETIC

Nr. crt.CandidatSectiaGradul profesionalNumar voturi exprimateCalitate in consiliul de etica
1Dr. Ivan MagdaSecția III Sediul centralMedic primar5Membru supleant MEDIC
2Dr. Morosanu Alexandru BogdanSecția IV Sediul centralMedic primar4Membru supleant MEDIC
3Dr. Stanica MarianaSecția II Sediul OtopeniMedic specialist4Membru supleant MEDIC
4Dr. Raducanu IleanaSecția III Sediul centralMedic primar4Membru supleant MEDIC
5As. Stoica Florina VioricaSectia Geriatrie Gerontologie IV OtopeniAsistent Medical Principal (S) generalist5Membru supleant – ASISTENTI MEDICALI
6As. Negoita Elena AdrianaSecția III Sediul centralAsistent Medical Principal (S) generalist5Membru supleant – ASISTENTI MEDICALI
7Tirziu Raluca-IoanaReprezentant ales al asociatiei de pacienti--Membru supleant al asociatiei de pacienti
8Stavar IonutComp. juridicConsilier juridicArt. 2(2)-Ord. nr. 1502/2016Asigura suportul legislativ Consiliul etic
9Andronescu RodicaServiciul RUNOSeconomistDesemnare Manager - Ord. nr. 1502/2016Membru supleant – SECRETAR

 Art.2Atribuţiile fisei de post se vor completa cu atribuţiile stabilite prin Ordin 1502/2016 .

Art.3– Prezenta decizie se va semna de luare la cunoştinţă dupa completarea declaraţiilor individuale prezentate în anexa 3 la Ordin 1502/2016  .                                                  

Art.4Prezenta decizie va fi comunicat salariatilor stabiliţi prin art.1  in termen de 5 zile de la emitere.

Art.5– Decizia poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data comunicarii la Tribunalul Municipiului Bucuresti..

Art.6Serviciul R.U.N.O.S. si persoanele nominalizate la art.1, vor  aduce la indeplinire dispozitiile prezentei decizii.