Secția biologia îmbătrânirii:

Șef Secție Cercetare - Dr. Pena Cătălina, Cercetător Științific grad II, Medic Primar medicină de laborator

​​​În cadrul Planului Național pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare, sub coordonarea Academiei de Științe Medicale, Institutul efectuează cercetări fundamentale și aplicative în domeniul patologiei de vârstă.

Domenii de cercetare:

  • Studiul criteriilor de apreciere a vârstei biologice (elaborarea unor biomarkeri antropometrici ai îmbatrânirii);
  • Studiul particularităților clinice, evolutive și terapeutice ale diferitelor entități din patologia geriatrică;
  • Biochimia stresului oxidativ și rolul sistemelor antioxidante și a reactanților de fază acută în îmbatrânire și în patologia asociată;
  • Explorarea metabolismului lipidic: studii privind lipidele, lipoproteinele și apolipoproteinele plasmatice în îmbatrânire și patologie;
  • Mecanisme celulare și moleculare ale îmbătrânirii musculare;
  • Studiul procesului de îmbătrânire pe sisteme celulare în vitro;
  • Cercetări asupra mecanismelor imunosenescenței normale și patologice;
  • Studierea din perspectiva psiho-socială a îmbătrânirii precoce și a longevității;
  • Îmbătrânirea demografică și consecințele medico-psiho-sociale și economice ale acestui proces;
  • Studiul unor aspecte ale adaptării psiho-sociale în cadrul procesului de îmbatrînire-distresul la vârsta a treia.