INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

Anunturi Publice

ANEXA Nr. 5.G la procedură

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
(titularul proiectului)

 

Institutul National de Gerontologie si Geriatrie ’’Ana Aslan’’ anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ’’CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE SI IMPREJMUIRE TEREN’’ propus a fi amplasat în Calea Bucuresti Ploiesti, nr. 307, Otopeni.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Ilfov, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6  și la sediul INGG ANA ASLAN din Str. Caldarusani, nr. 9, Bucuresti, Sect. 1, în zilele de luni- vineri, între orele 07:00- 15:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Ilfov.

Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie

 „ANA ASLAN”

Anunț public privind decizia etapei de încadrare
(titularul proiectului)

 

Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie ’’Ana Aslan’’, titular al proiectului  ’’CONSTRUIRE STATIE DE EPURARE SI IMPREJMUIRE TEREN’’ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Autoritatea pentru protectia mediului Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ’’construire statie de epurare si imprejmuire teren’’ propus a fi amplasat în Calea Bucuresti Ploiesti, nr. 307, Otopeni.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni-joi  intre orele 800-1630 si vineri 800-1400, precum și la următoarea adresă de internet http://apmif.anpm.ro/ .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie

 „ANA ASLAN”