INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

Conditii de internare / informatii privind externarea

INFORMATII PACIENTI

Conform legii asigurarilor de sanatate, toti pacientii cu domiciliul in Romania beneficiaza de asistenta medicala de urgenta gratuita/asistenta medicala in baza calitatii de asigurat/asistenta medicala la cerere-cu plata integrala a cheltuielilor de spitalizare. Serviciile medicale sunt decontate de catre  CNAS  daca pacienţii au  calitatea de asigurat.

Serviciile medicale, medicamentele si dispozitivele medicale se acorda dupa cum urmeaza:

 • Incepand cu data de 1 septembrie 2015, toti asiguratii care au intrat in posesia cardurilor sau ale caror carduri se afla la casele de asigurari vor avea acces la servicii medicale programate, decontate in sistem doar in baza cardului de sanatate.
 • Incepand cu aceasta data, asiguratii care nu au card emis vor beneficia de servicii medicale din pachetul de baza, in sistemul public de sanatate. Furnizorul de servicii medicale va verifica pe aplicatia de pe site-ul CNAS calitatea de asigurat si daca pacientul are card emis. Pentru a beneficia de servicii medicale, aceste persoane nu au nevoie de adeverinta de asigurat eliberata de casa de asigurari. Aceste servicii vor fi validate si decontate in vechiul sistem.
 • Daca pacientul nu este asigurat sau are card emis dar nu il prezinta la furnizor, acesta va putea primi doar servicii medicale de urgenta. Pentru servicii medicale programate, asiguratul va trebui sa solicite eliberarea cardului de sanatate de la casa de asigurari in evidenta careia se afla.
 • Adeverinta de inlocuire a cardului de sanatate se elibereaza la casele de asigurari in urmatoarele situatii:
  • Refuzul de utilizare a cardului de sanatate din motive relogioase si de constiinta
  • Solicitarea unui card duplicat in cazul pierderii sau distrugerii cardului de sanatate primit

CONDITII DE INTERNARE

1. INTERNAREA IN REGIM DE SPITALIZARE CONTINUA

 • Internarea pacientilor se face fara discriminari legate de rasa,sex,varsta,apartenenta etnica,conditii sociale,optiuni politice sau antipatii personale
 • Se realizeaza  cu programare  prealabila la nivel de sectii si biroul de internari
 • Dupa epuizarea locurilor disponibile se vor intocmi liste de asteptare
 • Listele de asteptare nu sunt publicate pe site pentru a respecta art.21,cap.4,din Legea46/2003-Legea drepturilor pacientilor
 •  In cazul neprezentarii  unui pacient la internare, se va introduce un pacient aflat pe lista de asteptare conform criteriilor de prioritizare stabilite la nivel de institut

2. MODALITATI DE INTERNARE

Pacienti asigurati – pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie/medicul specialist din ambulatoriu

Pacienti neasigurati – internare la cerere, cu plata integrala a costului zilei de spitalizare conform contractului cu CASMB pe anul in curs

Pacientul se prezinta la biroul de internari cu:

 • Actul de identitate valabil
 • Biletul de trimitere/bilet de internare eliberat de medicul de familie/ medicul din ambulator completat conform Ordin 456/842/2018 – „În situația în care pacientul este îndrumat în vederea internării, se va specifica specialitatea clinică către care este îndrumat și se va adăuga sintagma «- internare»”.
 • Dovada calitatii de asigurat (talon de pensie/adeverinta de asigurat/adeverinta de salariat-conform modelului existent la anexa 1.1-Ordin 903/2007/adeverinta de coasigurat pentru persoanele aflate in intretinere)
 • Card national de asigurari de sanatate/adeverinta in caz de refuz al cardului national

3. CRITERII DE PRIORITIZARE A PACIENTILOR INSCRISI PE LISTA DE ASTEPTARE

 1. Ordinea inscrierii pe lista de asteptare
 2. Decompensarea afectiunilor cronice,conform specificului patologiei geriatrice si in functie de dotarile si competentele medicale existente
 3. Personal medical

4. CRITERII DE INTERNARE IN SECTII

 1. Pacienti varstnici avand patologie complexa,cu asocieri morbide multiple
 2. Pacienti cu acutizari ale unor afectiuni cronice
 3. Pacienti necesitand evaluari in vederea decelarii factorilor de risc ai unei imbatraniri precoce

Asistenta sefa

 • completeaza datele de contact ale apartinatorului in FOCG
 • repartizeaza pacientul in salon functie de gravitatea /tipul afectiunilor/sex
 • explica pacientului / familiei, regulamentul şi rutinele spitalului
 • in cazul in care pacientul este internat in conditii hoteliere peste confortul standard,are obligatia sa completeze dispozitia de incasare a diferentei de confort corespunzatoare perioadei de internare si a locatiei ,conform tarifelor in vigoare la nivel de institut(vezi tarife)
 • informeaza pacientul si solicita acestuia sa completeze o cerere prin care solicita internarea in conditii de confort sporit/obtine acordul acestuia privind plata diferentei de confort.
 • indruma pacientul /apartinatorul la casierie pentru a achita taxa de confort sporit in termen de 48 h de la data internarii

EXTERNAREA PACIENTULUI

Planificarea externarii debuteaza in momentul admiterii pacientului la internare si se modifica in functie de evolutia clinica.

Pacientul/apartinatorul  va fi informat cu cel putin 12 ore inainte de externare.

In cazul externarii la cerere pacientul/apartinatorul va completa o declaratie asupra raspunderii pe care si-o asuma odata cu parasirea spitalului

LA EXTERNARE PACIENTUL VA PRIMI INFORMATIILE SI DOCUMENTATIA NECESARA PENTRU CONTINUAREA INGRIJIRILOR IN AMBULATORIU

 1. bilet de iesire din spital /scrisoare medicala
 2. decontul pe pacient
 3. reteta medicala
 4. concediu medical (la nevoie)
 5. recomandare  ingrijiri la domiciliu dacă este necesar.

Model adeverinta salariat