INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

Anunt promovare 14.06.2023

28.06.2023

14.06.2023

ANUNȚ

Institutul Naţional de Gerontologie și Geriatrie ,,Ana Aslan” cu sediul în Bucureşti, str. Căldăruşani, nr. 9, sector 1, Cod fiscal 4283333, organizează examen de promovare in grad, treapta profesionala, intr-o functie pentru care se prevede un nivel de superior de studii în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.1336/2022 pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale de executie:
⦁ 1 post referent de specialitate III (S) – Servicul Statistica si Informatica Medicala sediul central
⦁ 1 post referent de specialitate debutant (S) – Servicul Statistica si Informatica Medicala sediul central
⦁ 1 post statistian medical principal (M) – Servicul Statistica si Informatica Medicala – Punct de lucru Otopeni
⦁ 1 post muncitor calificat III instalator – Personal intretinere sediu central
⦁ 1 post statistian medical (M) – Servicul Statistica si Informatica Medicala – Punct de lucru Otopeni
Condițiile specifice de participare so de ocupare a posturilor stabilite conform Ordinului M.S. nr. 1470/2011 sunt următoarele:
⦁ referent de specialitate debutant (S)
studii universitare absolvite cu diplomă de licență, specializare științe economice, nu necesita vechime
⦁ statistian medical principal (M)
vechime minim 4 ani in specialitate, curs statistica sanitara, calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale obtinut cel putin de 2 ori in ultimi 3 ani;
⦁ muncitor calificat III instalator
calificare instalator, vechime minim 3 ani în meserie, calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale obtinut in ultimii 3 ani de activitate ;
⦁ referent de specialitate grad III (S)
studii universitare absolvite cu diplomă de licență(inginer)vechime mimim  6 luni vechime in activitate
⦁ statistian medical (M)
studii medii, vechime mimim 6 luni vechime in activitate.
Dosarele de participare la examen se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunțului, in perioada 14.06.2023-20.06.2023 și trebuie să conțină următoarele documente:
– formular de inscriere (Anexa nr. I);
– copiile documentelor care atestă nivelul studiilor, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice mentionate in anunt ;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
– adeverinta / extras REVISAL din care sa reiesa vechimea in specialitatea postului, pentru gradul sau treapta profesionala in care promoveaza, prevazuta de Ordinul M.S. nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;
Examenul de promovare organizat in vederea promovrii in intr-o functie pentru care se prevede un nivel de superior de studii sau pentru promovarea in grad principal sau in treapta profesionala va consta in sustinerea unei probe scrisa din tematica afisata si se va desfasura la sediul din Str.Caldarusani, nr.9, Sector 1, in data de 28.06.2023, ora 10.
Examenul de promovare organizat pentru salariatii incadrati in functia de debutant va consta in sustinerea unui interviu, care are la baza evaluarea raportului salariatului debutant si se va sustine la sediul din Str.Caldarusani, nr.9, Sector 1, in data de 28.06.2023.
Sunt declaraţi promovati la proba scrisa candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.
Rezultatele examenului de promovare se vor comunica in data de 29.06.2023, ora 8.00 .
Eventualele contestatii se pot depune in data de 29.06.2023, intre orele 8.00-15.00.
Rezultatul eventualelor contestatii se va afisa in data de 30.06.2023, ora 8.00, iar rezultatele finale la ora 15.00