INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

PROMOVARE 25.08.2023

  ANUNT

 

Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie ,,Ana Aslan,, organizează în conformitate cu

Hotararea nr. 1336/2022 examen de promovare pentru personalul  încadrat într-o funcţie cu

grad/treaptă de debutant, pentru urmatoarele functii contractuale de executie:

 

Nr. Crt Sectia Functia detinuta Functia dupa promovare Specialitate

 

1

Ambulator integrat Otopeni

Cabinet geriatrie gerontologie

asistent medical debutant (PL)

(1 post )

asistent medical (PL)

 

medicina generala

 

2

Birou internari/ externari sediu central

asistent medical debutant (PL)

(1 post )

asistent medical (PL)

 

medicina generala

 

3

Ambulator de specialitate

Cabinet geriatrie gerontologie

asistent medical debutant (PL)

(1 post)

asistent medical (PL)

 

medicina generala

4

Ambulator integrat Otopeni

Cabinet dermatovenerologie

asistent medical debutant (PL)

(1 post)

asistent medical (PL)

 

medicina generala

 

 

5

Ambulator integrat Otopeni

Laborator recuperare, medicina fizica si balneologie (baza de tratament)

asistent  medical debutant (PL)

(6 posturi)

asistent medical (PL)

 

balneofizio-kinetoterapie

 

Examenul va consta în susținerea unei probe interviu și se va desfășura  în data de 08.09.2023, începând cu ora 10.00.

Dosarul de participare la examenul de promovare va contine urmatoarele acte:

  1. Raportul de evaluare intocmit dupa minim 6 luni de la incadrare, privind activitatea desfasurata de salariatul debutant (anexa nr. 7 din H.G nr. 1336/20222);
  2. Raportul salariatului debutant (anexa nr.8 din H.G nr. 1336/20222);
  3. Solicitarea salariatului debutant (cererea ) pentru participarea la examen .

Metodologie de desfasurare a examenului

  1. Membrii comisiei de examinare stabilesc planul de desfasurare a interviului si criteriile de evaluare
  2. Interviul este notat de către membrii comisiei de examinare cu un punctaj de maximum 100 de puncte . punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
  3. Comisia de examinare întocmeşte un proces-verbal în care sunt consemnate întrebările puse candidatului, precum şi răspunsurile acestuia, proces-verbal care este asumat de candidat şi de membrii comisiei prin semnătură.
  4. Raportul de evaluare privind activitatea desfăşurată de către salariatul debutant, întocmit de îndrumător, se ia în calcul la finalizarea examenului de promovare al salariatului debutant, ponderea acestuia în nota finală a examenului de promovare fiind stabilită de comisia de examinare.
  5. Salariatul debutant nemulţumit de rezultatul obţinut poate depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

 

Conform prevederilor art. 89 din  Hotararea nr. 1336/2022 ,, Nepromovarea examenului organizat pentru trecerea în funcţia, gradul sau treapta profesională imediat superioară gradului/treptei de debutant atrage încetarea de drept a contractului individual de muncă al salariatului,,.