INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

ANUNT POSTURI VACANTE MEDICI – POTRIVIT OUG 34/2023

18.05.2023

Anunț privind concursurile de medici specialiști – specialitatea geriatrie gerontologie la Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie “Ana Aslan”

 

 

Având în vedere O.U.G. nr. 34/12.05.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 415/15.05.2023, prin prezenta vă informăm că procedura de ocupare a posturilor vacante de medici specialiști – specialitatea geriatrie gerontologie nu mai poate continua deoarece nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute la art. IV alin. (6) din O.U.G. nr. 34/12.05.2023 potrivit căruia: „Pentru posturile pentru care s-a afișat rezultatul selecției dosarelor de concurs anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se pot continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la data publicării anunțului privind concursul”,  precum și ale art.IV alin.(1), respectiv aceste posturi nu se încadrează în categoria posturilor unice la nivel de Institut.