INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

Anunt potrivit OUG 115/2023

Anunț

Având în vedere O.U.G. nr. 115/14.12.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidarea fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și prorogarea unor termene publicată în Monitorul Oficial nr. 1139/15.12.2023, prin prezenta vă informăm că procedura de ocupare a postului vacant de asistent medical debutant specialitate medicina generala (PL) ,Secția I sediul Otopeni pentru care au fost afisate rezultalele probei de selectie a dosarelor și rezultatul probei scrise, poate continua deoarece sunt îndeplinite condițiile prevazute la art. VII alin (5) din legea menționată ,, Pentru posturile pentru care s-a afişat rezultatul selecţiei dosarelor de concurs anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se pot continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la data publicării anunţului privind concursul. ” 

SEF SERVICIU R.U.N.O.S.

Ec. Ivan Adriana