INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

ANUNT PROMOVARE 22.11.2023

 

ANUNT

 

Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie ,,Ana Aslan,, organizează în conformitate cu

Hotararea nr. 1336/2022 examen de promovare pentru personalul  încadrat într-o funcţie cu

grad/treaptă de debutant, pentru urmatoarele functii contractuale de executie:

 

 

Numar posturi Sectia/Serviciul Functia detinuta de salariat Functia dupa promovare Specialitate
1 Sectia Geriatrie Gerontologie I sediu asistent medical debutant (Pl) asistent medical  (pl) medicina generala
2 Sectia Geriatrie Gerontologie II sediu Infirmier debutant Infirmier  
2 Sectia Geriatrie Gerontologie III sediu Infirmier debutant Infirmier  
1 Sectia clinica Geriatrie Gerontologie IV sediu asistent medical debutant (Pl) asistent medical  (pl) medicina generala
2 Sectia clinica Geriatrie Gerontologie IV sediu Infirmier debutant Infirmier  
2 Sectia Geriatrie Gerontologie I Otopeni Infirmier debutant Infirmier  
2 Sectia Geriatrie Gerontologie II Otopeni Infirmier debutant Infirmier  
1 Sectia Geriatrie Gerontologie III Otopeni asistent medical debutant (pl) asistent medical  (pl) medicina generala
1 Sectia Geriatrie Gerontologie III Otopeni Infirmier debutant Infirmier  
2 Sectia Geriatrie Gerontologie IV Otopeni asistent medical debutant (pl) asistent medical  (pl) medicina generala
1 Ambulator de specialitate Laborator analize medicale asistent medical debutant (pl) asistent medical  (pl) laborator
1 Serviciul Achizitii Publice, Contractare referent de specialitate debutant (s) referent de specialitate grad III (s) economic

 

Conditiile de participare la  examen stabilite conform Ordin nr. 1470/2011 sunt următoarele

Asistent medical debutant

-vechime minim 6 luni ca asistent medical

Infirmier debutant

-vechime minim 6 luni in activitate, curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi

 

Examenul va consta în susținerea unui interviu și se va desfășura  în data de 14.12.2023, începând cu ora 10.00 la sediul din Str. Caldarusani, nr.9, Sector 1, Bucuresti .

 

 

Dosarul de participare la examenul de promovare va contine urmatoarele acte:

  1. Raportul de evaluare intocmit dupa minim 6 luni de la incadrare, privind activitatea desfasurata de salariatul debutant (anexa nr. 7 din H.G nr. 1336/20222);
  2. Raportul salariatului debutant (anexa nr.8 din H.G nr. 1336/20222);
  3. Cererea salariatului debutant pentru participarea la examen care se depune în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea anunțului, în perioada 11.2023-29.11.2023.

Metodologie de desfasurare a examenului

  1. Membrii comisiei de examinare stabilesc planul de desfasurare a interviului si criteriile de evaluare
  2. Interviul este notat de către membrii comisiei de examinare cu un punctaj de maximum 100 de puncte. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
  3. Comisia de examinare întocmeşte un proces-verbal în care sunt consemnate întrebările puse candidatului, precum şi răspunsurile acestuia, proces-verbal care este asumat de candidat şi de membrii comisiei prin semnătură.
  4. Raportul de evaluare privind activitatea desfăşurată de către salariatul debutant, întocmit de îndrumător, se ia în calcul la finalizarea examenului de promovare al salariatului debutant, ponderea acestuia în nota finală a examenului de promovare fiind stabilită de comisia de examinare.
  5. Salariatul debutant nemulţumit de rezultatul obţinut poate depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Conform prevederilor art. 89 din  Hotararea nr. 1336/2022 ,, Nepromovarea examenului organizat pentru trecerea în funcţia, gradul sau treapta profesională imediat superioară gradului/treptei de debutant atrage încetarea de drept a contractului individual de muncă al salariatului,,.