INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

INSTITUTUL NATIONAL DE GERONTOLOGIE SI GERIATRIE "ANA ASLAN"

Anunt promovare 23.11.2023

ANUNȚ

 

    Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie ,,Ana Aslan,, organizează examen de promovare în   

    conformitate cu Hotararea nr. 1336/2022 interna in treaptă profesionala, pentru urmatoarele functii

    contractuale de executie:

 

Numar posturi Compartiment de munca Functia detinuta Functia in care promoveaza Calificare
1 Bloc alinentar sediu Muncitor calificat III Muncitor calificat II Bucătar
1 Personal centrale termice Muncitor calificat III Muncitor calificat II Fochist

 

Conditii promovare – vechime minim 6 ani în meserie,  calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale obtinut in ultimii 3 ani;

Cererea de participare la examen se depune în termen de 5 zile lucrătoare de la afișării anunțului, în perioada 24.11.2023-04.12.2023 .

Examenul va consta în susținerea unei  probe scrise din tematica afișata și se va desfășura în data de 13.12.2023, ora 10, la sediul din Str.Căldărșani, nr.9, Sector 1.