Notă de informare

Protecţia Datelor Personale
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată si completată, INGG ANA ASLAN are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o alta persoana.

Scopul colectării datelor este asigurarea protecţiei sociale prin servicii de sănătate, asigurarea funcţionarii sistemului de asigurări de sănătate la nivel local potrivit Legii 95/2006.
Sunteţi obligat(a) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel local potrivit Legii 95/2006. Refuzul dvs. de a furniza aceste date determina imposibilitatea acordării serviciilor de sănătate.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către şi sunt comunicate altor destinatari (CNAS, CASMB, parteneri contractuali ai INGG ANA ASLAN, alte Case Judeţene de Asigurări de Sănătate), în condiţiile legii. Datele colectate având ca scop activitatea de resurse umane sunt necesare CAS pentru înregistrarea dosarelor de participare la examenele sau concursurile de angajare sau pentru îndeplinirea obligaţiilor legale legate de proprii angajaţi.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm sa ne informaţi cat mai curând posibil.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă datată şi semnată la INGG ANA ASLAN Str. Căldăruşani nr.9, Bucureşti.

Observaţie:
*Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justiţie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta menţiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale in scopuri de marketing direct.
*INGG ANA ASLAN a fost înregistrat la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal la nr.4731/2007.